Kunst Participatief – Mijn gedachten in lijnen en kleuren

Samen met Michelle Melara, Atelier Pinto, organiseer ik workshopreeksen voor nieuwkomers in Houten.

‘Kunst Participatief’ is een project dat ontwikkeld is voor nieuwkomers om ruimte te creëren
voor participatie in de samenleving. Het project bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een
workshop: ‘Mijn gedachten in lijnen en kleuren’. Het tweede deel is een culturele middag
waar de kunstwerken worden getoond en er wordt live muziek gespeeld door nieuwkomers
en mensen die al langer in Houten wonen.
In de workshop ‘Mijn gedachten in lijnen en kleuren’ gaan de nieuwkomers onder begeleiding
van kunstenaars uit Houten tekenen en schilderen. De voedingsbodem voor de
schilderwerken zijn hun ervaringen, hun eigen kracht en wat hen innerlijk beweegt. Als
ondersteuning wordt ter inspiratie een aantal vragen, woorden, foto’s en plaatjes van
kunstwerken gebruikt, waarbij wij hen kennis laten maken met een aantal Nederlandse
schilders. Door de schilderwerken kunnen nieuwkomers iets laten zien van wie zij zijn. Kunst
kan een belangrijke rol spelen. Het gaat voorbij de grenzen van taal en door kunst kunnen
mensen veel thema’s en gevoelens bespreekbaar maken die niet eenvoudig zijn om te
vertellen, zeker niet in een taal die de nieuwkomers nog niet in zijn volle rijkdom beheersen.
Kunst is een andere vorm van expressie die de persoon kan helpen om iets te vertellen.
Tijdens de workshop komen vragen aan bod zoals: Wie ben ik? Wat heb ik gedaan? Wat is
mijn verhaal? Wat houdt me bezig? Wat kan ik vertellen? Wat wil ik doen? Het resultaat leidt
tot een persoonlijk kunstwerk.
Het tweede deel van het project is de opening van de expositie en de ontmoeting met andere
Houtenaren. Hier gaat het om participatie en interactie. De nieuwkomers laten hun kunstwerk
aan het publiek zien. Op die manier kan het publiek ontdekken wie er achter de kunstwerken
zit en leren over: wie zijn de mensen die deze kunstwerken hebben gemaakt? Wat zijn onze
overeenkomsten? Wat zijn onze verschillen? Tijdens de feestelijke opening gaan wij een
aantal muzikanten uitnodigen, nieuwkomers en Houtenaren, om het project op een
interactieve manier af te sluiten.

 

YouTube video