Boek: “Weven met Echo en Iris”

In nauwe samenwerking met weefster Marian Stubenitsky heb ik in 2014 met mijn familie geholpen bij de totstandkoming van dit unieke boek. Ik heb vooral de rol van vormgever, conceptontwikkelaar en adviseur op mij genomen. Inmiddels zijn er vele exemplaren verkocht en is er ook een Engelstalige versie op de markt.