Meandering

YouTube video

 

Meandering

Beeld: Merel Dames
Geluid: Akke Houben
created for/screened at: JoFrahoeve, Esch (23-06-2013)

Dit werk is gemaakt tijdens Euro Land Art week 2013 in Boxtel. Het werk is gemaakt vanuit een biologische varkenshouderij en de directe omgeving.

Over het condenseren van ideeën van de wereld in de geest: De varkenshouderij gaf ons de indruk van een reflectieve en tijdelijke plaats. Reflectief door de herkenbare uitdrukkingen en gedragingen van de varkens. Tijdelijk door de verplaatsbare boerderij, het voorbijgaan van de pelgrims-tocht naar Santiago de Compostela en het tijdelijke verblijf van de varkens. We hebben een analogie voor de tijdelijke alswel voor de reflectieve eigenschappen van de varkenshouderij in de nabij meanderende rivier: de Essche stroom. Het water is constant in beweging en maar kort in een bepaalde configuratie en plek (tijdelijk). De stroom van percepties en gedachten (ook tijdens momenten van reflectie) zijn ook constant in beweging en dus alleen tijdelijk in een bepaalde configuratie.

Deze gedachten zijn gevat in het beeld/geluid werk “Meandering” welke drie fasen doorloopt van perceptie tot het uitdragen van de gecondenseerde ideeën van de wereld. De film is tentoongesteld in het bak-huis, welke de boer en zijn vrouw omgebouwd hebben tot een kapel voor de langstrekkende pelgrims welke door het fysieke landschap en het landschap van hun geest meanderen.