Choros

YouTube video

 

Choros

Beeld: Merel Dames
Geluid: Akke Houben
Januari 2014

Choros is een film/geluid werk dat gaat over wat een rudimentaire vorm van reïncarnatie genoemd kan worden. Elke structuur (zoals een organisme) bestaat uit een bepaalde configuratie van elementen welke uiteenvalt tot de elementen welke weer opgenomen kunnen worden in andere structuren. Deze elementen kunnen letterlijk bouwstoffen zijn maar ook in abstractere zin; zoals de rol in evolutie. Alle structuren zijn zo opgenomen in de dans (choros) der elementen.