Body In Inertia

YouTube video

 

Body In Inertia

Beeld: Merel Dames
Geluid: Akke Houben
December 2011

Tijdens het maken van een kunstwerk ben je constant bezig met verbindingen te leggen. Deze verbindingen zitten in het uiteindelijke werk en zijn in theorie aanschouwbaar in het werk. Nu is het de vraag: volg ik reeds bestaande verbindingen of leg ik nieuwe? Ben ik bezig verbindingen te leggen vanuit chaos? Naar de chaos? Door de chaos? En leg ik zo verbindingen tussen reeds bestaande structuren en de chaos om zo nieuwe structuren te creëren. Door constant dezelfde ervaringen (causaliteit) worden bepaalde verbindingen versterkt, vastgesteld en bevestigd. De kijker kan meegevoerd worden in een film door herhalingen, maar hier is nooit volledig wederzijds begrip in mogelijk.

Body in Inertia lijkt steeds verbindingen te bevestigen, maar zodra deze aangeduid moeten worden vervliegt de duidelijkheid.